วิธีรการออกแบบลายเซ็น

ออกแบบลายเซ็นมงคล ที่ถูกต้องง่ายๆ 6 ขั้นตอน

Share on:

ออกแบบลายเซ็นมงคล

 ออกแบบลายเซ็นมงคล ขั้นพื้นฐานที่คุณเองทําได้ง่ายๆ

ออกแบบลายเซ็นมงคล มีหลักการขั้นพื้นฐานที่ใช้สําหรับกําหนดคุณภาพของลายเซ็น ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้เป็นหลักการที่ใช้การในสากล ทั่วโลก ที่มีการใช้ Graphology ซึ่งหลักการทั้ง 7 ข้อนี้คุณเองก็สามารถนําไปปรับใช้ออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองได้ง่าย ค่ะ 

 

  1. ขนาดเส้นความหนาบางของลายเซ็น ไม่ควรออกแบบลายเซ็นโดยใช้ขนาดหัวปากกาที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เพราะจะทําให้เส้นของลายเซ็นไม่มีคุณภาพ ความหน้าบางของเส้นลายเซ็นที่หนาจนเกินไปทําให้ลายเซ็นดูอึดอัด และ ทําให้ผู้ที่ได้เห็นรู้สึกอึดอัด ไม่สบายสายตาไปด้วย ขนาดเส้นที่บางจนเกินไปก็ทําให้ขาดพลัง ไร้ซึ่งพลังงาน

ออกแบบลายเซ็นมงคล

  1. 2. ขนาดของลายเซ็น คุณควรออกแบบลายเซ็นให้มีขนาดที่ไม่เล็กไปหรือใหญ่มากไป ควรออกแบบลายเซ็นให้มีขนาดสัดส่วนที่สมดุลกันไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบของลายเซ็นไม่ควรออกแบบให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของลายเซ็นดูโดดออกมาจนทําให้ส่วนอื่นของลายเซ็นขาดความสมดุล

ขนาดของลายเซ็น (หลักการออกแบบลายเซ็น)

  1. 3.ทิศทางของเส้นลายเซ็น คุณควรออกแบบลายเซ็นให้มีรูปแบบ และไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบลายเซ็นคือ ออกแบบลายเซ็นให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงตอนจบของหลายเซ็น อย่างมีระบบ ไม่ควรออกแบบลายเซ็นให่้ไปคนละทิศทางซึ่งนั้นแสดงถึงความเอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือเรียกว่า ไปคนละทิศละทาง 

ออกแบบลายเซ็นมงคล (หลักการออกแบบลายเซ็น)

  1. 4.ตอนจบของลายเซ็นไม่ควรออกแบบลายเซ็นให้ลงไปในโซนล่างหรือโซนต่ําเพราะจุดจบของลายเซ็นก็หมายถึงเส้นชัยของผู้เซ็น ควรจะออกแบบให้เฉียงขึ้นสูงไม่ควรออกแบบให่ตกลงลา่างนั้นหมายถึงความล้มเหลว

ออกแบบลายเซ็นมงคล

  1. 5.ออกแบบลายเซ็นให้มีขนาดความยาว อย่างออกแบบลายเซ็นให้สั้นกุด เพราะนั้นสะท้อนถึงการปราศจากความรอบคอบ ไม่ใส่ใจในรายละเอียด ขาดความพิถีพิถัน ทําอะไรแบบลวกๆไม่มีแบบแผนที่เป็นขั้นเป็นตอน 
ออกแบบลายเซ็นมงคล
  1. 6.ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในลายเซ็น เพื่อสร้างภาพจําให้แก่ผู้อื่นเมื่อพวกเขาได้มองเห็นลายเซ็นของคุณ สะท้อนตัวตนของคุณโดยการใช้รูปทรงเช่น หากเป็นคนสดใสร่าเริง เข้ากับคนง่าย ก็ใช้เส้นโค้งมน

และนี้ก็เป็น หลักการออกแบบลายเซ็นมงคล ทั้ง 6 ขั้นตอนที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ในการออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองได้ง่าย โดยรับรองได้ว่า หากคุณออกแบบลายเซ็น ตามหลักการทั้ง 6 ข้อนี้คุณจะได้ลายเซ็นที่มีคุณภาพ ถูกหลักการออกแบบอย่างแน่นอนค่ะ  

บทความโดย Signaturelucky.com

ร่วมกิจกรรมออกแบบลายเซ็นฟรีได้ที่  https://www.thaisignaturebysarisorn.com/

Post a Comment