signaturebysarisorn

7 พฤศจิกายน 2022

ออกแบบลายเซ็นภาษาไทย ลายเซ็น อ อ่าง ที่ดีควรออกแบบอย่างไร ?

ลายเซ็น อ เป็นอักษรที่คนไทยนิยมตั้งเป็นอักษรตัวแรกของชื่อ เช่น อรอนงค์ อธิพงค์ อดิศร อัคพล อัมพิกา ในบทความนี้ อาจารย์จะขอยกตัวอย่าง ลักษณะลายเซ็น อ 5 ประเภท ที่ไม่ควรเซ็น ว่ามีผลเสียอย่างไรหากเซ็นลายเซ็นแบบนี้ ช่วงท้ายของบทความจะมีวิธีการออกแบบลายเซ็น อ ให้ถูกต้องตามหลักการลายเซ็นมงคล

signaturebysarisorn

21 มีนาคม 2022

signaturebysarisorn

22 พฤศจิกายน 2021
Chat Now