วิธีการออกแบบลายเซ็นมงคล ขั้นพื้นฐานที่ถูกหลักการออกแบบลายเซ็นมงคล

วิธีการออกแบบลายเซ็น ขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักการลายเซ็นที่ดี

วิธีการออกแบบลายเซ็น ขั้นพื้นฐาน

 

วิธีการออกแบบลายเซ็น  มีหลักการขั้นพื้นฐานที่ใช้สําหรับกําหนดคุณภาพของลายเซ็น ซึ่งหลักการทั้งหมดนี้เป็นหลักการที่ใช้การในสากล ทั่วโลก ที่มีการใช้ Graphology ซึ่งหลักการทั้ง 7 ข้อนี้คุณเองก็สามารถนําไปปรับใช้ออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองได้ง่าย ค่ะ 

 

ออกแบบลายเซ็นมงคล

 

วิธีการออกแบบลายเซ็น ควรให้ความสำคัญเรื่องความหนาบางของเส้นลายเซ็น

ขนาดเส้นความหนาบางของลายเซ็น ไม่ควรออกแบบลายเซ็นโดยใช้ขนาดหัวปากกาที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เพราะจะทําให้เส้นของลายเซ็นไม่มีคุณภาพ ความหน้าบางของเส้นลายเซ็นที่หนาจนเกินไปทําให้ลายเซ็นดูอึดอัด และ ทําให้ผู้ที่ได้เห็นรู้สึกอึดอัด ไม่สบายสายตาไปด้วย ขนาดเส้นที่บางจนเกินไปก็ทําให้ขาดพลัง ไร้ซึ่งพลังงานความหนักแน่น power

 

ขนาดของลายเซ็น (หลักการออกแบบลายเซ็น)

 

การกำหนดขนาดของลายเซ็น

คุณควรออกแบบลายเซ็นให้มีขนาดที่ไม่เล็กไปหรือใหญ่มากไป ควรออกแบบลายเซ็นให้มีขนาดสัดส่วนที่สมดุลกันไปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบของลายเซ็นไม่ควรออกแบบให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของลายเซ็นดูโดดออกมาจนทําให้ส่วนอื่นของลายเซ็นขาดความสมดุล

 

 

ออกแบบลายเซ็นมงคล (หลักการออกแบบลายเซ็น)

 

กำหนดทิศทางการเซ็นลายเซ็น

ทิศทางของเส้นลายเซ็น คุณควรออกแบบลายเซ็นให้มีรูปแบบ และไปในทิศทางเดียวกัน รูปแบบลายเซ็นคือ ออกแบบลายเซ็นให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงตอนจบของหลายเซ็น อย่างมีระบบ ไม่ควรออกแบบลายเซ็นให้ไปคนละทิศทางซึ่งนั้นแสดงถึงความเอาแน่เอานอนไม่ได้ หรือเรียกว่า ไปคนละทิศละทาง

วิธีการออกแบบลายเซ็น ขั้นพื้นฐาน - ลายเซ็นตอนจบไม่ควรให้ตกลงในโซนล่าง

ตอนจบของลายเซ็นที่ดีต้องชี้ขึ้น

ตอนจบของลายเซ็นไม่ควรออกแบบลายเซ็นให้ลงไปในโซนล่างหรือโซนต่ําเพราะจุดจบของลายเซ็นก็หมายถึงเส้นชัยของผู้เซ็น ควรจะออกแบบให้เฉียงขึ้นสูงไม่ควรออกแบบให่ตกลงลา่างนั้นหมายถึงความล้มเหลว

 

วิธีการออกแบบลายเซ็น ขั้นพื้นฐาน - ลายเซ็นไม่ควนสั้นกุด

 

ไม่ควรใช้ลายเซ็นที่สั้นกุด

ออกแบบลายเซ็นให้มีขนาดความยาว อย่างออกแบบลายเซ็นให้สั้นกุด เพราะนั้นสะท้อนถึงการปราศจากความรอบคอบ ไม่ใส่ใจในรายละเอียด ขาดความพิถีพิถัน ทําอะไรแบบลวกๆไม่มีแบบแผนที่เป็นขั้นเป็นตอน 

 

วิธีการออกแบบลายเซ็น


ใส่ความเป็นตัวตนของคุณลงไปในลายเซ็น

ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในลายเซ็น เพื่อสร้างภาพจําให้แก่ผู้อื่นเมื่อพวกเขาได้มองเห็นลายเซ็นของคุณ สะท้อนตัวตนของคุณโดยการใช้รูปทรงเช่น หากเป็นคนสดใสร่าเริง เข้ากับคนง่าย ก็ใช้เส้นโค้งมน

 

วิธีการออกแบบลายเซ็น ขั้นพื้นฐานทั้งหมดนี้ เป็นหลักการที่ใช้ได้กับทุกภาษาทุกตัวอักษร คุณสามารถนําไปใช้ในการออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ใดๆเกี่ยวกับศาสตร์ลายเซ็นมาก่อน รับรองได้ว่าหากคุณออกแบบลายเซ็นตามวิธีการข้างต้นลายเซ็นของคุณจะเป็นลายเซ็นที่ดีที่มีคุณภาพ ถูกหลักการออกแบบอย่างแน่นอนค่ะ  

วิธีการออกแบบลายเซ็น ภาษาอังกฤษให้ส่งเสริมการงานธุรกิจ

 

บทความโดย Signaturelucky.com

 กลับสู่หน้าหลัก

Chat Now