หลักการออกแบบลายเซ็น

ศาสตร์ ออกแบบ ลายเซ็น คือ การศึกษาวิเคราะห์ ตัวตนของคนเราผ่านการวิเคราะห์ลายมือเขียน และการเซ็นลายเซ็นเซ็นลายเซ็น

การวิเคราะห์ลายมือเขียน สามารถสะท้อนตัวตนที่แท้จริงภายใน นิสัยแท้จริงที่ไม่ได้แสดงออกมา หรือเรียกให้เข้าใจโดยง่ายคือ สันดารจริงของตัวเรา แต่ การวิเคราะห์ลายเซ็นจะต่างกันออกไป คือ ลายเซ็นสามารถสะท้อนสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น เป็นอย่างไร มีภาพลักษณ์ นิสัยที่แสดงออกภายนอกต่อผู้อื่นเป็นอย่างไร รวมถึง จุดมุ่งหมายในชีวิต การทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคคลิกภายนอก ความเป็นผู้นำ ความคิดวิสัยทัศน์ เป็นต้น สรุปให้เข้าใจคือ ลายมือเขียน สะท้อน ตัวตนที่แท้จริงของเราภายในที่ไม่ได้แสดงออกมา แต่ลายเซ็น สะท้อนสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นเห็น เช่น ภาพลักษณ์ ความโดดเด่น ความมั่นใจ เอกลักษณ์ ศาสตร์ลายเซ็น คือ การสร้างลายเส้นที่เป็นตัวเรา ให้ออกมาเป็นลายเซ็นชื่อที่มีเอกลักษณ์ในแบบที่เราเป็นและต้องการแสดงให้ผู้อื่นเห็น

ลายเซ็นส่งผลเปลี่ยนชีวิตเราจริงไหม

ตอบ ในสถิติที่อาจารย์ได้ศึกษา มา พบว่า มีลักษณะลายเซ็นของบุคคลที่ ไม่ประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวในขณะที่กำลังประสบความสำเร็จ มักมีลักษณะพิเศษในลายเซ็นรูปแบบเหมือนๆกัน ยกตัวอย่างล่าสุด อาจารย์ได้วิเคราะห์ ลายเซ็นเจ้าชายแฮรี่ และ พระคู่หมั่น เมแกน อาจารย์ได้วิเคราะห์ไปในแนวทางที่ว่า เจ้าชาย จะ ทรงสละฐานะทางราชวงศ์ เหมือนกับ พี่ชายของพระบิดา ควีนอลิซซาเบท แห่งอังกฤษ

ที่ท่านทรงสละราชบัลลังค์เพื่อสมรสแต่งงานกับคนรัก และ ในที่สุดข่าวก็ประกาศว่า เจ้าชายแฮรี่ได้สละฐานะทางราชวงศ์ อาจารย์จึงสรุปตามความเข้าใจของอาจารย์ที่ได้ศึกษารวบรวมสถิติลายเซ็นว่า ลายเซ็นมีความสอดคล้องกับความน่าจะเป็นในชีวิตของผู้เซ็นได้ ทั้งอดีต และ สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การที่จะศึกษาศาสตร์ลายเซ็น อาจารย์ต้องศึกษาตัวตนของคนคนนั้นย้อนกลับไปในอดีต ยิ่งถ้า มีความเปลี่ยนแปลงของลายเซ็นในแต่ละช่วงวัย ยิ่ง ทำให้วิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่า ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างแน่นอน อาจารย์ได้เคยวิเคราะห์ ลายเซ็นของ ฮิตเลอร์ โดย วิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตหลายช่วง ว่า การเปลี่ยนแปลงของลายเซ็น สอดคล้องกับ เหตุการณ์สำคัญในชีวิตในช่วงนั้นๆอย่างไรบ้าง

ศาสตร์ลายเซ็นที่เห็นๆกันทำไมถึงไม่เหมือนกันในแต่ละผู้ออกแบบ ที่ มีหลักการต่างกันไป แล้ว หลักการใดที่ เป็นหลักที่ถูกต้องศาสตร์ลายเซ็นที่เห็นแพร่หลาย หลายแบบหลายหลักการ เยอะแยะจนงง ทุกวันนี้ ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอออกตัวว่า อาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์แต่ละท่านมีหลักการอย่างไรและใช้หลักการอะไรในการออกแบบ อาจารย์จึงขอตอบเฉพาะหลักการที่อาจารย์ศึกษามาการวิเคราะห์ลายเซ็น เป็นส่วนที่แยกย่อยออกมาจากการวิเคราะห์ลายมือเขียน ซึ่งใน ต่างประเทศบัญญัติศัพย์ไว้คือ Graphology คือ ศาสตร์วิเคราะห์ลายมือเขียนของมนุษย์

โดยการวิเคราะห์ลายเซ็นก็เป็นส่วนนึงของ graphologyซึ่งในหลางๆประเทศ ให้การยอมรับโดยองค์กรภาครัฐ และ สถาบันทางวิทยาศาสตร์ นั้นหมายความว่า ศาสตร์ graphology มีหลักฐานทางการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ บางประเทศนำมาใช้ร่วมกับวิทยศาสตร์การแพทย์ เช่น การรักษาพัฒนาการของเด็กที่มีการพัฒนาการทางสมองช้าผิดปกติสามารถตรวจวินิจฉัยโดยการให้เด็กวาดเส้นหรือ เขียนข้อความ เพื่อ ดูพัฒนาการทางสมอง รวมถึง การรักษาด้วยเช่นกัน ในเนื้อหา เกี่ยวกับลายเซ็น มีการศึกษากันมายาวนาน เป็น ทศวรรศ เอกสารที่ถูกพบเจอเป็นทางการ ครั้งแรก เป็นของ คามิเลโอ บลัดดี เป็นนักปราชญ์ นักเขียนและยังเป็น นักวิทยาศาสตร์ ในยุคสมัยของเขานั้น การเขียนนิยายของนักเขียนเป็นที่เฟื่องฟู จึงมีนักเขียนมากมายที่เขียนผลงานได้เป็นเอกลักษณ์ มีสไตล์การเล่าเรื่องพิเศษ เขาจึง ใคร่อยากรู้ว่า นักเขียนที่เขียนผลงานที่เขาชอบ เป็นคนยังไง มีลักษณะแบบไหน จึงเริ่มศึกษาจากลายมือเขียนของผู้เขียนคนอื่นๆ โดยวิเคราะห์อัตตลักษณ์ของนักเขียนจากลายมือเขียน ถือว่า เป็นเอกสารที่ถูกค้นพบให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเล่มแรก ของโลก แต่ในจารึกประวัติศาสตร์ของบางประเทศ เช่น จีน ได้มีมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งโดย พบข้อความจากนักปราชญ์ที่มีบทบทในสมัยนั้น คือ ขงจื้อ โดย แปลเป็นไทยว่า ผู้ที่เขียนตัวหนังสือพริ้วไหวไปมาราวกับต้นไผ่ลู่ไปตามแรงลม ผู้น้ันหามีความเชื่อถือไม่ นอกจากนั้น ยังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกว่า การคัดเลือกคนเข้ารับราชการในวัง ในตำแหน่งสำคัญ มีการตรวจวิเคราะห์ลายมือเขียนของผู้สอบเข้ารับราชการ อีกทั้งน้ำหนักมือการลงภู่กัน เขียนตัวอักษรมีความเข้มข้นมากหรือน้อย เป็นต้น

ศาสตร์ ลายเซ็นจึงมีความเป็นมาที่ยาวนาน และ มีการใช้ในสากลนั้นเอง แต่ในประเทศไทย ไม่ได้มีผู้ที่มีความรู้และศึกษาศาสตร์ grahology มากนัก อาจารย์เองได้ศึกษาความรู้จากอาจารย์ที่เป็นต่างชาติชาวอังกฤษ และ ยังคงศึกษา จากหนังสือขององค์กรgraphology ในสากล ในเนื้อหาเกี่ยวกับลายเซ็น มี องค์ความรู้ค่อนข้างละเอียดและ ตายตัว เช่น ขนาดความกว้างยาวของลายเซ็นควรมีความยาวเท่าไร และไม่สั้นเกินเท่าไร , องศาการเอียงในการเซ็น , ขีดเส้นใต้ , จุดในลายเซ็น เป็นต้น ไม่รวมถึงการวิเคราะห์ ลักษณะต่างๆในลายเซ็น ที่มีเนื้อหาค่อนข้างลึกและต้องใช้ประสบการณ์จริงในการศึกษาลายเซ็นภาษาไทย โดย ใช้หลักการแบบสากล มาเทียบเคียงเพื่อวิเคราะห์ หลายคนคงสงสัยว่า แล้วศาสตร์ที่ใช้ในสากล สามารถนำมาใช้กับ ภาษาไทยได้หรอ คำตอบคือได้ เพราะ หลักการวิเคราะห์ เราดูลักษณะของเส้นของตัวอักษร ระยะช่องไฟ ความหนาบาง แรงกด สัญลักษณ์พิเศษ เป็นต้น นี้คือ หลักการที่อาจารย์ใช้เป็นหลักสำคัญในการออกแบบลายเซ็น เพราะ เป็นที่ยอมรับในสากลโลก องค์กร ใหญ่ๆ ในหลายประเทศ ใช้กันอย่างเเพร่หลาย

ส่วนหลักการออกแบบที่พบเห็นในประเทศไทย อาจารย์ไม่พบว่า มีใน ศาสตร์ของสากล จึงไม่ทราบว่า มีที่มาจากที่ใด

การผูกดวงไทยไม่ใช่หลักการของศาสตร์ลายเซ็นสากล แต่เป็นขั้นตอนที่อาจารย์มาใช้ร่วมกับศาสตร์สากล เพื่อ ดูว่า พื้นดวงของผู้ที่มาให้ออกแบบลายเซ็น มีจุดเสียหรือด้อยในเรื่องใด เพื่อ ออกแบบให้ได้ลายเซ็นที่สะท้อนส่งเสริมผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม นั้นเอง แต่ก็ยึดหลักการสำคัญเป็นพื้นฐาน

การผูกดวงทำให้เรารู้จริตของผู้เซ็น ทำให้เวลาอาจารย์ออกแบบสามารถออกแบบได้ตรงจริตของผู้เซ็นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะ การที่เราจะเซ็นลายเซ็นให้เกิดผลเปลี่ยนเเปลง เราต้องรู้สึกถูกจริตกับลายเซ็นนั้นด้วย นอกเหนือจากหลักการของศาสตร์ที่ต้องมีและถูกต้องแล้ว ด้านศิลป์ ของลายเซ็น ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันไป ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปลายเซ็นก็ไม่สมบูรณ์ ยกตัวอย่างให้เข้าใจเห็นภาพชัดขึ้น

เสื้อผ้าที่ออกแบบเหมือนกัน แต่มาจากช่างแต่ละคนนั้น ก็ย่อมมีเทคนิคแตกต่างกัน ตะเข็บการเดินผ้า ที่มีเส้นคมกริบ ช่องไฟเท่ากันได้สัดส่วน ซ่อนตะเข็บได้เเนบเนียน การเลือกเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุด เสื้อผ้าที่ตัดออกแบบมารูปลักษณ์ภายนอกอาจดูเผินๆไม่ต่างกันเท่าไร แต่หากจับผลิกดูภายในตะเข็บ สัมผัสผิวเนื้อผ้า ก็จะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้คือศิลป์ในการออกแบบของผู้ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นความสามารถความชำนานเฉพาะบุคคล ที่ ลอกเลียนได้ยาก การออกแบบลายเซ็นก็เช่นกัน ผู้ออกแบบลายเซ็นควรมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ควบคู่กันไปเพื่อสร้างให้เกิดเอกลักษณ์ที่สวยงามของลายเซ็น นั้นเอง

อาจารย์ชอบเจอดิสเครดิตเพราะอาจารย์ออกแบบลายเซ็นสวย โดยดิสเครดิตว่า ลายเซ็นสวยใช้แล้วไม่ดีอาจารย์ได้อ่านก็รู้สึกว่าตลกดี แบบนี้ก็มีด้วย ถ้าออกแบบให้สวยแล้วใช้ไม่ดี อาจารย์ออกแบบให้ขี้เหล่ไม่ง่ายกว่าหรือ?ได้แต่คิดคนเดียวในใจ ว่า ถ้าออกแบบขี้เหล่แล้วใช้แล้วดีอย่างที่บางคนดิสเครดิต

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราจะเจอนักออกแบบลายเซ็นที่เป็นผู้รู้จริงศึกษาจริง
เรามีวิธีสังเกตุได้ไหมอย่างไร

จริงๆหากตัดสินใจออกแบบลายเซ็นไม่ว่าที่ใดๆก็ตามแม้กระทั่งมาออกแบบกับอาจารย์ก็ตามแต่ สิ่งแรกเลยง่ายๆ ก่อนเสียเงินให้ใครที่ไม่รู้จักมาออกแบบลายเซ็นให้ ( จำไว้นะคะจะเสียเงินทั้งทีเปลี่ยนแปลงชีวิตเงินมากน้อยก็คือเงิน)

1.เราควรดูที่มาที่ไป ไล่ย้อนดูเรื่องราวว่า มีการลงตัวอย่างผลงานไว้ไหม วิธีสังเกต นักออกแบบที่แบบมาเยอะ ผลงานต้องมีลงแสดงไว้มาพอประมาณหนึ่ง แล้ว เราต้องเชคผลงานหลายๆเพจด้วยเพราะสมัยนี้ มีการลอกเลียนแบบผลงานแล้วนำมาหากินดัดแปลง เรียกว่าคนมักง่ายไม่มีความซื่อตรง

สมัยนี้ ใครอยากเป็นอะไรก็แค่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ จะสร้างประวัติสวยหรูดูเก่ง มีประสบการณ์ กี่ปี แล้วแต่อยากใส่มากหรือน้อยมีหรือไม่ใครจะรู้ ยิ่งพวกบอกประสบการณ์เยอะ แต่ผลงานน้อย นี้คือ รู้เลยว่าเป็นพวกสร้างตัวตนมาหากินกับความเชื่อ ประสบการณ์เยอะแต่ผลงานไม่มี บทความความรู้ไม่มี แต่เห็นว่าราคาถูก บวกกับความรู้สึกอยากเปลี่ยนลายเซ็นตอนนั้น คิดแค่เปลี่ยนก่อนดีไม่ดีช่างมัน ถ้าคิดแบบนี้ แสดงว่า ชีวิตเป็นเพียงของเล่นๆไม่ต้องจริงจัง ก็จะได้อะไรเล่นๆ

รูปร่างหน้าตา แสดงตัวตนอย่างบริสุทธิ์ใจไหม หลายคนฟังแค่คำชวนเชื่อโฆษณา แต่ไม่เคยเห็นหรอก หน้าตาคนออกแบบ ยิ่งถ้ามีประสบการณ์หลายปี มีความสามารถมีหรอที่จะไม่เห็นหน้าคาดตา มีแต่ต้องอยากแสดงตัวตนเสียอีก การที่เราไม่เห็นหน้าคาดตา ทำให้เราอาจได้ใครก็ได้มาออกแบบลายเซ็นให้ อาจได้ แม่บ้าน ,รปภ , ใครก็ได้ที่ไม่มีใครรู้จักเพราะไม่เปิดเผยตัวตน ก็เท่ากับการไปฝากผีฝากไข้กับใครก็ไม่สามารถรู้ได้ ยิ่งถ้าผลงานออกแบบมาไม่สวย สุดท้ายก็ต้องหาที่ออกแบบใหม่ เสียซ้ำเสียซ้อนเสียรู้คนอีก

ถามข้อมูลให้มากที่สุด เรื่องที่เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรา เป็นเรื่องสำคัญ ถามให้มากสงสัยอะไรให้ถาม ศาสตร์มีหลักการอย่างไร บ้าง จริงๆมันไม่มีอะไรอลังการล้านแปด เว้นเสียแต่จะประดิษฐ์หลักการ ประดิษฐ์คำพูดกล่าวอ้างสะเกินจริง เช่น ไม่ดีขึ้นยินดีคืนเงิน ประโยคนี้มาปุป ให้คิดไว้ก่อนเลยว่า ปลอม เพราะอะไร การเปลี่ยนลายเซ็น แล้วชีวิตเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊ป อีกสองวัน หรือ สามอาทิตย์ เดือนสองเดือนเปลี่ยน ใครที่กล่าวแบบนั้น คือ หลอกลวงโฆษณาเกินจริง เพราะ การเปลี่ยนลายเซ็นต้องใช้เวลาในการปรับจูนระหว่าง กระบวนการทางสมองในส่วนระบบการควบคุม กับ ความคิดจิตใต้สำนึก แล้ว จึง ค่อยๆปรับรับกับแขน กับข้อมือ จนเซ็นเข้ามือ นั้นจึงจะเริ่มเห็นผล การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรล้วนมีระยะเวลาของการเติบโตดังนั้น อะไรที่เกินความเป็นจริง มีเหตุผลเดียว โฆษณาเกินจริง

ลองศึกษาจากหลากหลายที่ท่านรู้สึกสนใจ และลองดูผลงานที่คุณชื่อชอบแนวเอกลักษณ์ของนักออกแบบที่ตรงจริตกับคุณ จำไว้นะคะ ถ้าเราต้องใช้สิ่งที่เราไม่ชอบไม่รู้สึกถูกจริต นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะส่งเสริมเราค่ะ เพราะแค่เราใช้เองยังไม่ชอบเอง พลังงานดีๆจะเกิดได้อย่างไร อย่าพยายามตามหาแต่หาว่าที่ไหนราคาถูก ถูกและดีมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่กับการออกแบบลายเซ็น เพราะ ด้วยค่าของผลงาน ค่าความคิด รวมถึง ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ก็ต้องมีค่าวิชาชีพ และต้องสมเหตุสมผล กับ คุณภาพ คุณอยากมีชีวิตแบบใดคุณเลือกได้ การออกแบบลายเซ็นออกแล้วใช้ระยะยาวถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ไม่ควรรีบเปลี่ยนโดยใช้เหตุ

อย่าเชื่อคำโฆษณา คำรีวิว จนกว่าจะประสบพบเจอ ในยุค4.0 จะสร้างอะไรใครก็ไม่รู้ ยิ่งโฆษณาชวนเชื่อ จากรีวิว เช่น เปลี่ยนแล้วรวยได้ขับเบ้นซ์ เปลี่ยนแล้วถูกหวย หลักล้าน สังเกตุดูว่าอาจารย์จะไม่ค่อย ลงรีวิวประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงถูกรางวัล แม้ว่าจะมีลูกศิษย์ที่ถูกรางวัลมากมาย คนเราทุกคนมีความหวังจากการเสี่ยงโชคได้ค่ะ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรไปติดเอาเรื่องโชคดวงครั้งราวมาเป็นที่ตั้ง อาจารย์สนับสนุนให้ลูกศิษย์ทุกคนหลังได้ลายเซ็น ให้หมั่นทำบุญสร้างฐานบุญเพื่อเป็นแรงส่งให้ชีวิตเราปรับเปลี่ยนในทางที่ดีซึ่งอาจารย์ก็มีเคล็ดลับในการใช้ลายเซ็นกับการทำบุญ ให้ลูกศิษย์ได้ไปใช้ สิ่งที่อาจารย์ให้ความสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงที่มีความมั่นคง และแข็งแรง ในระยะยาว ถ้าเราเปลี่ยนแล้วถูกหวย ถามว่า แล้วเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้าง คุณอาจตอบว่า หนูได้เงิน ค่ะอาจารย์ หนูก็เอาไปใช้หนี้ แล้วอาจารย์ถามว่า คุณถูกรางวัลตลอดทุกงวดตลอดชีวิตหรือไม่ แล้วถ้าไม่ อะไรที่คุณเปลี่ยนแปลงอีก นอกจากการถูกรางวัล บางคนพลาดคิดว่ารอบแรกฉันถูก ครั้งต่อไปฉันต้องมั่นใจในการเสี่ยงดวง ทุ่มเงินลงไป หวังปลดหนี้ สรุป จากที่ต้องมาปลดหนี้ กลายเป็นหนี้จากการเสี่ยงโชค จะไปเล่าให้อาจารย์ที่ออกแบบฟังก็กะไร เพราะว่า รอบแรกไปเล่าว่าถูกรางวัลแสดงความมั่นใจเต็มล้น ไม่ได้บอกว่าการเสี่ยงโชคไม่ดี แต่อาจารย์มองว่า คนเรา ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง ในด้านต่างๆเช่นหลังเปลี่ยนลายเซ็นฉันจะตั้งใจฝึก และ จะไปเรียนภาษาเพิ่ม ไปลงเรียยทักษะที่ใช้กับงานได้ เพราะสิ่งเราหนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปไม่หมดอายุ และ ส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นได้สร้างช่องทางโอกาสมากขึ้น แล้วอย่าบอกว่า เพราะต้นทุนชีวิตต่างกัน เกิดมาไม่ร่ำรวย มองไม่เห็นช่องทางว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ เลยอาศัยแค่การเสี่ยงโชคเพราะหวังว่าจะถูกรางวัลใหญ่ ความเชื่อแบบนี้ไม่ผิด แต่ หลงทาง

ออกแบบลายเซ็นมาแล้ว ถูกทักว่าไม่ดี ทำให้ไม่มั่นใจในการใช้หมดความมั่นใจ

บอกตามตรงว่าอาจารย์เจอลูกศิษย์มาบ่นให้ฟังพอประมาณ
แต่ก็จะมีลูกศิษย์ที่เสียความมั่นใจ วิตก และ เก็บเอาคำวิจารณ์มาคิด
สิ่งที่อาจารย์ถามกลับอย่างแรกทุกครั้งคือ

ใครที่เป็นคนวิจารณ์ลายเซ็น

คำตอบที่ได้ส่วนมากคือ คนรอบตัวที่พบเจอในที่ทำงานเพื่อนฝูงที่คบหา หรือ คนในครอบครัวหรือบางท่านก็เสริชเยอะแยะไปหมด จนสับสน ซึ่งถ้าถูกวิจารณ์จากประเภทที่กล่าวมานี้ อาจารย์จะตอบไปว่า คนที่วิจารณ์มีความรู้ด้านนี้หรือเปล่าคะ เคยศึกษาด้านนี้มาก่อนหรือเปล่าคะ หรือหาอ่านตามกูเกิล ซึ่งส่วนมากก็ไม่ได้รู้จริง ซึ่งถ้าเราไปใส่ใจกับคนที่ไม่มีความรู้ แต่กลับมาวิจารณ์แสดงตนว่า ฉันคือกูรู คุณก็ไม่ควรเก็บเอามาใส่ใจ บางท่านกลัวจนวิตกไม่กล้าใช้ ไปหาทีาออกแบบใหม่ สุดท้ายก็โดนทักอีก สรุปหาความมั่นใจอะไรไม่ได้เลยเพราะคำคนที่ไม่ได้รู้จริง มีแต่คำพูดว่า ก็เขาบอกมา

ถ้าเกิดจากหมอดูนักออกแบบร่วมอาชีพ เป็นคนบอกว่า ลายเซ็นที่ออกมาไม่ดี โดยหว่านแห ว่าใช้แล้วแย่แบบนั้นใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหม แล้วยิ่งตอนนี้มีปัญหาตรงกับที่ทักพอดี ก็คิดไปไกลแล้วว่าเพราะลายเซ็นที่ออกแบบมาก่อนหน้า

ไอ้เรื่องแบบนี้มันอาจมีผลส่วนนึงมาจากลายเซ็นก็จริงแต่ต้องพิจารณาด้วยว่า ระยะเวลาที่ใช้มา5 เดือน อย่างน้อยควร 5 เดือน มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้าง ทั้งเรื่องที่เห็นได้ชัดเจน หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆเช่น หัวหน้า มีท่าที่ที่ดีขึ้นเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนไปมนทางที่ดีขึ้นจากที่ก่อนหน้าไม่มีท่าทีเป็นมิตรเลย นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี แต่ถ้าตลอดระยะเวลาที่ใช้ชั่งน้ำหนักดูแล้วว่า มีแต่เรื่องแย่ๆเห็นได้ชัดเจน คุณเลิกใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าดีๆไม่ดี แล้วยิ่งถ้าคนออกแบบการันตีว่าใช้แล้วเปลี่ยนแน่นอน ให้รีบกลับไปขอเงินคืนแล้วเอาไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ดีกว่าเช่นกันไม่ว่าคุณจะเคยออกแบบมาจากที่อื่นแล้วมาให้อาจารย์แก้ ก็กลับไปย้อนพิจารณาตามที่ได้แนะนำก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงแก้ไข

หลายคนที่มักโดนคนทักเกี่ยวกับเส้นใต้ลายเซ็น ซึ่งแทบจะเป็น signature ของอาจารย์เลยทีเดียวเพราะทุกลายเซ็นที่อาจารย์ออกแบบ จะมีเส้นใต้ลายเซ็นขีดไว้ หลายคนโดนทักว่า ไม่ดีหมายถึงแบกภาระ อาจารย์เลยตอบให้คลายความกังวลว่า จะแบกภาระได้อย่างไรในเมื่อ ชื่อเราอยู่บนเส้นตรง เส้นต่างหากที่หนุนรองรับฐานให้เรา เส้นตรง คือ ธาตุดิน ธาตุดิน เสริมรากฐานให้มั่นคง เป็นปึกแผ่น เสริมความเชื่อมั่น และ จากที่ศึกษามาราชวงศ์ในหลายประเทศ ที่ครองราชย์ยาวนาน ล้วน มีเส้นใต้ลายเซ็นแทบทั้งนั้น

การเปรียบเทียบเกี่ยวกับบริการ

รื่องยอดฮิต ทำไมอาจารย์ไม่มีแบบให้เลือกคะทำไมที่อื่นมีเลือกหลายแบบ บางที่ แถมให้ 4 แบบเลย ราคาถูกกว่า และใช้เวลาออกแบบ ไม่เกิน 3 วัน แต่ของอาจารย์รอนานกว่ามาก แถมยังได้วัตถุมงคลเอาไปเสริมดวงปังๆอีกด้วย

ตอบ อย่างแรกเลย อาจารย์ไม่ค่อยสบายใจเวลาที่มีการมาเปรียบเทียบเรื่องของบริการ และส่วนใหญ่ อาจารย์จะไม่รับเงินไม่รับคิวจากคนที่มาเปรียบเทียบเรื่องของบริการ อาจารย์แค่รู้สึกว่า ถ้าคุณอยากออกแบบกับใครที่ไหน ที่คุณรู้สึกว่าคุ้มค่าสบายใจกับการที่ต้องจ่ายค่าบริการ นั้นเป็นความพึงพอใจและการตัดสินใจของคุณไม่จำเป็นต้องมาเปรียบเทียบบริการ เพราะสุดท้าย อาจารย์ก็ไม่ไปปรับเปลี่ยนหรือ เอาตัวเองไปเปรียบกับใคร ถ้าคุณเปรียบเทียบเรื่องลายเซ็นอาจารย์ไม่มีให้เลือกหลายๆแบบเหมือนที่อื่นหรอคะ

ตอบ .ใช่ค่ะ อาจารย์ออกแบบลายเซ็นที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ โดยคำนวนผูกดวง และ ดูองค์ประกอบของหลักการที่ถูกต้องครบถ้วน โดยพยายามออกแบบให้สวยงามที่สุดโดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดของหลักการเท่าที่จะสร้างสรรค์ให้ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์ จนได้ลายเซ็นที่ดีที่สุด เพียง 1 ลายเซ็น

อาจารย์จะบอกเสมอว่า ดีที่สุดต้องไม่มีตัวเลือกอื่น เพราะดีที่สุด ต้องมีเพียง 1 ถ้ามี 3 และ 4 และ 5 และ 6 อะไรคือดีที่สุด หรือ จะบอกว่า ดีทุกอันใช้อันไหนก็ได้เอาที่ชอบ

แบบนี้ อะไรเป็นเครื่องชี้วัด เกิดใช้ไม่ดี ก็ลองใช้ทุกลายเซ็น จนกว่าจะรู้สึกว่าดี แบบนี้อะไรคือความชัดเจนคะ นอกจากให้ไปงมหาเอาว่า อันไหนดีก็ใช้ๆไป แบบนั้น

ต่อมา การเปรียบเทียบราคา

เรื่องราคา ก็เป็นเรื่องความพึงพอใจของแต่ละบุคคล

ปัจจัยกำลังทรัพย์ และ การลงทุนกับชีวิตแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน และ อาจารย์ไม่คิดจะปรับลดราคาบริการ เพื่อตัดราคาใครแบบไม่มีศักดิ์ศรี ยิ่งอาจารย์มีครูบาอาจารย์ที่เคารพการลดคุณค่าของผลงาน นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำ

โดยอาจารย์ได้คิดถึงความเหมาะสมอย่างดีแล้วกับ คุณภาพของผลงานการออกแบบ ที่ได้แสดงให้ชมมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้มั่นในการออกแบบว่า ไม่หลอกลวงผู้บริโภค สามารถรับชมผลงานที่ผ่านมา ว่า คุณเสียเงินใช้บริการ คุณจะได้รับผลงานการออกแบบ ที่มีคุณภาพแบบตัวอย่างผลงานที่ได้ลงให้ขมแน่นอน ไม่ใช่เสียเงินแล้วต้องลุ้นว่าจะสวยถูกใจหรือไม่ผลงานก็ไม่แสดง เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลย ชีวิตไม่ใช่เกมวัดดวง ชีวิตเรากำหนดเองค่ะ และหากเปรียบเทียบแล้วแค่เรื่องราคามากกว่ามองที่ผลงานคุณภาพ อาจารย์ขออนุญาตไม่รับคิวให้บริการ เพื่อความสบายใจ ทั้งสองฝ่าย เป็นดีที่สุด

เรื่องระยะเวลาในการ ออกแบบ ลายเซ็น

ตอบ ลูกศิษย์ที่เคยออกแบบกับอาจารย์จะทราบดีว่า ระยะในการออกแบบได้รับลายเซ็นใช้เวลาอย่างน้อย 30 วัน เป็นปกติ และ หากล้าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดมานี้ ก็ไม่ช้าเกิน 3-5 วัน แต่ปกติจะได้รับลายเซ็นภายในระยะเวลาที่กำหนด ไว้ เว้นเสียแต่ในบางกรณีเช่น ป่วย มีเรื่องสำคัญ เช่น คนในตรอบครัวอาจารย์ป่วยเข้ารพ อาจารย์จะแจ้งให้ทราบหากเกิดเหตุที่ทำให้ล้าช้า อาจารย์ไม่ทราบว่าระยะเวลาในการออกแบบของนักออกแบบท่านอื่นใช้ระยะเวลามากน้อยเร็วแค่ไหน แต่ สำหรับระยะเวลาที่อาจารย์กำหนดแจ้งไว้ เป็นระยะเวลาที่ปกติ และคิดว่า ไม่นานสำหรับระยะเวลาการรอคอย เพราะ 1 .อาจารย์เป็นผู้ออกแบบลายเซ็นเพียงคนเดียว ไม่มีการให้ผู้ช่วย หรือ บุคคลอื่น มาช่วยทำการออกแบบ อย่างแน่นอน 100. % สังเกตได้ว่า เอกลักษณ์ของเส้นลายเซ็นที่เฉพาะของตัวอาจารย์ ดังนั้นจะดูง่ายมากถ้ามีลายเซ็นที่มีความแตกต่างออกไป

ในการจองคิวที่เข้ามาค่อนข้างมากในแต่ละเดือน อาจารย์จึงพยายามบริหารจัดการเวลาในการออกแบบให้ง่ายต่อการจัดคิงมอบลายเซ็น คือ จองวันไหน ได้รับ 30 วันหลังจากการโอน ทำให้รอบการส่งลายเซ็นเป็นรอบๆ มีระบบ ง่ายต่อการส่งลายเซ็น

ที่เหลือ ก็คือเรื่องของ อารมณ์ในการออกแบบ อาจารย์จะออกแบบได้ต้องพร้อมทั้งกายและใจ ดังนั้นอาจารย์จะไม่ออกแบบหากไม่พร้อม เช่นเกิดเหตุการณ์สูญเสียคนในครอบครัว เจ็บป่วย อาจารย์จะไม่ออกแบบเพราะ หากความรู้สึกมีพลังด้านลบการออกแบบลายเซ็นโดยใส่ความตั้งใจ พลังงานบวก ที่ดี จะไม่มี ในลายเซ็น อาจารย์ค่อนข้างให้ความสำคัญอย่างยิ่งในส่วนตรงนี้

ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดทั้งมวล คือ อุมคติของอาจารย์ เกี่ยวกับการให้บริการ และ การทำงาน รวมถึงการตอบข้อสงสัยในคำถามที่อาจารย์มักถูกถามบ่อยครั้ง อาจารย์ได้ตอบข้อสงสัยให้กระจ่างและให้หลักสำคัญในการพิจารณาก่อนตัดสินใจออกแบบหรือเปลี่ยนแปลงลายเซ็น โดยหวังอย่างยิ่งว่า ท่านจะตระหนักถึงความสำคัญกับลายเซ็นของตัวคุณเอง และ เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวของคุณเอง และหวังอย่างยิ่งว่า ให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดี ที่จริง ที่ถูกต้อง ตามความหวัง ที่ต้องการเปลี่ยนลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงหาเหตุผลของคุณว่าทำไมถึงต้องให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นของคุณ

แต่ถ้าอาจารย์จะให้เหตุผลว่าทำไมจึงควรให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็น เหตุผลคือ..

  1. ทุกคิวที่อาจารย์รับ อาจารย์ใช้เวลาอย่างมากกับการใส่ใจรายละเอียดของทุกๆลายเซ็น ทั้งความละเอียดในหลักการสำคัญ และ ยังคงสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ควบคู่ไปด้วยกัน จึงเห็นได้ว่าผลงานการออกแบบของอาจารย์ที่ได้ลงแสดงในเพจและเวปไซต์ มีเส้นลายเซ็นที่สวยคมปราณีตมีสัดส่วนที่สมบูรณ์ คุณจะไม่ได้งานลวกๆที่ไร้คุณภาพอย่างแน่นอน
  2. อาจารย์มีประสบการณ์ที่มีที่มาที่ไป ไม่ใช่มิจฉาชีพไร้ตัวตน อาจารย์มีหน้าตา มีประวัติ แสดงตัวตนให้เห็นไม่ปกปิด จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อคุณเสียค่าบริการ คุณได้ให้คนที่มีความเชี่ยวชาญศาสตร์ลายเซ็นดูแลลายเซ็นของคุณ ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงอย่างแน่นอน
  3. ความสามารถทางด้านศิลปะการออกแบบสร้างสรรค์ลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์ ออกแบบได้สวยงาม มีรสนิยม หากคุณชื่นชอบสไตล์การออกแบบของอาจารย์คุณก็มั่นใจได้ว่างานออกแบบของคุณจะสวยงามตามจริตที่คุณชอบอย่างแน่นอน การที่นักออกแบบจะมีความชำนานในองค์ความรู้ของศาสตร์จริงๆเรียกว่าหายากแล้ว แต่หากยากยิ่งกว่านั้นคือ นักออกแบบที่มีความรู้ และ มีพรสวรรค์ในการออกแบบด้วย เป็นสิ่งที่ไม่มีให้เห็นมากนักในไทย
  4. หากคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับลายเซ็น และมีแนวทางเกี่ยวกับการเปลี่ยนชีวิตโดยมุ่งเน้นถึงความมั่นคงในระยะยาว อาจารย์ได้ยึดหลักความมั่นคงถาวรเป็นหลักมากกว่าการเน้นการเสี่ยงโชครายวัน ซึ่งอาจารย์ให้ผลจากการเสี่ยงโชคเป็นผลพลอยได้จากลายเซ็นเท่านั้น จึงไม่ต้องการให้คุณมีความคิดแบบว่า เปลี่ยนลายเซ็นแล้วถูกหวย แต่อยากให้มองด้านอื่นเช่น เพื่อนร่วมงาน ปรับเปลี่ยนสนับสนุนเขเ้าหาดีขึ้น ได้รับโอกาสสำคัญในการพิสูจน์ความสามารถ การก้าวหน้าทางอาชีพ โอกาสดีๆที่มีมากขึ้น เข้ามากขึ้น ผลประกอบการที่ต้องการสำเร็จหรือมากกว่าที่หวังไว้ เป็นต้น ส่วนในการเสี่ยงโชค เสี่ยงตามโอกาสที่ไม่เดือดร้อนให้พอชื่นใจ
  5. ผลงานที่ออกแบบ ออกแบบใหม่สด ไม่มีการ นำมาวนส่งซ้ำๆอย่างแน่นอน เพราะหลายครั้งที่ต้องตกใจเมื่อพบว่าลูกศิษย์ที่เคยออกแบบแล้วมาให้อาจารย์แก้ ส่งลายเซ็นที่เคยออกแบบจากที่เดียวกัน แต่ได้ลายเซ็นซ้ำกันหลายต่อหลายคน เป็นการวนส่งลายเซ็นที่ออกแบบไว้แล้วนำมาวนส่ง โดยไม่ออกแบบใหม่การกระทำแบบนี้ เข้าค่ายหลอกลวง เป็นมิจฉาชีพและไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บริการ จึงเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์มักลงแสดงภาพผลงาน ให้เห็นมากมายเพื่อให้มั่นใจว่า อาจารย์ไม่วงส่งแน่นอนค่ะ

สุดท้ายนี้ การตัดสินใจของแต่ละคน เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ทั้งความพร้อม ความชอบ และ ความรู้สึกระดับความต้องการในตอนนั้น แต่ถ้าหากคุณคิดอยากให้อาจารย์ออกแบบ

อาจารย์ก็ให้ย้อนอ่านทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ใช่้กับอาจารย์ด้วยเช่นกัน อย่ารีบตัดสินใจโดยที่ยังไม่ได้ดูความเป็นมา เพราะอาจารย์ต้องการคนที่อยากให้อาจารย์ออกแบบให้จริงๆ เพราะอาจารย์ก็อยากมอบสิ่งที่ตั้งใจทำ ให้คนที่ตั้งใจมาออกแบบ ค่ะ

Chat Now