ลายเซ็นมงคล มีกลไกการทำงานอย่างไร

“ลายเซ็นมงคล” เคยมีคนบอกศาสตร์ “ลายเซ็นมงคล” เป็นเรื่องไร้สาระ

เพราะปัจจุบันมีนักออกแบบลายเซ็นมากมายที่มักให้ข้อมูลไปในเชิงความงมงายมากกว่า โดยไม่มีอะไรมายืนยันว่าจริงเท็จแค่ไหน เข้าเรื่องดีกว่า

ลายเซ็นมงคล

ในอดีตในยุคหินยุคโบราณก่อนที่จะมามีภาษาใช้หรือพูดสื่อสารกันได้นั้น มนุษย์เริ่มจากการขีดเขียนสัญลักษณ์ต่างๆตามผนังถ้ำ ตามโบราณสถาน ใช้ภาษากาย มือ หน้า ท่าทางในการสื่อสาร แสดงออก ทำเสียงเลียนแบบสัตว์ จุดเริ่มต้น ของการใช้ภาษา เกิดขึ้นนานก่อนพุทธศักราช เป็น1000ปี มนุษย์

 

มนุษย์ เริ่มสื่อสารด้วยภาษา เกิดจากการขีดเขียนประดิษฐ์สัญลักษณ์และจึงมีการกำหนดเสียงเข้าไปและค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ตนคิดค้นขึ้นมา  ดังนั้น มนุษย์ในอดีตมีการวิวัฒนาการจากการขีดเขียนเป็นส่วนสำคัญ

 

ถ้าอธิบายให้เห็นภาพในยุคปัจจุบันยกตัวอย่าง

เมื่อเราอยู่อนุบาล เราเขียนลายมือตัวใหญ่ไม่มีทิศทาง ไม่สวย พอเริ่มโตมาช่วงมัธยม ลายมือเล็กลงเป็นระเบียบขึ้นหรือจะหวัด ก็มีผลมาจากการขีดเขียนในวัยเด็ก พอโตเป็นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปอีกแบบ

 

นี้จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า สมองของมนุษย์ และ การเขียนมีผลเกี่ยวเนื่องกันมาโดยตลอด เมื่อการเขียนถูกสมองเป็นตัวสั่งร่างกายเราให้เขียน ไม่แปลกที่ความรู้สึกความคิดอุปนิสัยภายในจิตใต้สำนึกจะถูกส่งผ่านการทำงานของสมองไปยังส่วนการควบคุมร่างกายมือของเรา และสะท้อนออกมาผ่านข้อความที่เราเขียน ผู้ที่ศึกษาลายมือเขียนจึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเด็กคนไหนมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ

https://www.signaturelucky.com/

พออ่านมาถึงตอนนี้น่าจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การเขียนhttps://www.signaturelucky.com/การเซ็นมีผลกับการพัฒนาการทางสมองทางสติปัญญา ดังนั้นจริงๆศาสตร์ลายเซ็นเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์  แต่ที่คนส่วนมากได้รับเพียงข้อมูลที่เชิงไปทางความงมงายเพราะเจอคนที่ไม่ได้ศึกษาลงลึกจริงจังส่วนใหญ่คิดเองไม่มีการค้นคว้าต่อ ก็ทำให้คนมองว่าศาสตร์ลายเซ็นคือเรื่องงมงายบ้าบอ เพราะข้อมูลผิดๆคิดเอาเองจากคนที่ไม่ได้ศึกษามาจริ ดังนั้นความงาย อย่างเดียวไม่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหากเราขาดปัญญา ไม่ศึกษาหาเหตุผลก็จะไม่ต่างกับคนเขลาเบาปัญญา แล้วเราจะเป็นแบบไหนกันเล่า

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ 

E-mail: signaturebysarisorn@gmail.com

Facebook Fanpage: ออกแบบลายเซ็น มงคล Signature by Sarisorn

Instagram: https://www.instagram.com/signature_by_sarisorn

Tiktok: https://www.tiktok.com/@luckysignaturethai

Pinterest: https://www.pinterest.com/signaturenamedesign

Line Official Account: @sign8787

Chat Now