วิเคราะห์ลายเซ็น อองซานซูจี ดอกไม้เหล็กพม่า

นี้วิเคราะห์ลายเซ็น อองซานซูจี ผู้นำหญิงของประเทศพม่า ก่อนที่จะมีการรัฐประหารในปัจจุบัน