ลายเซ็นมงคล สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และมักเข้าใจผิด

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับศาสตร์ “ ลายเซ็นมงคล ”

ลายเซ็นมงคล

ลายเซ็นมงคล กับความเชื่อข้อแรกที่คนมักเข้าใจผิดคือ

1.เซ็นลายเซ็นห้ามยกมือ

เป็นความเชื่อที่ผิดๆและ ไม่มีข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการห้ามยกมือขนาดเซ็นลายเซ็น ในหลักการศาสตร์ลายเซ็น Graphology ที่ ใช้กันในสากลโลก การยกมือเซ็นลายเซ็น
จึงไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น

2.ลายเซ็นเลข8 เซ็นแล้วดี

เป็นความเชื่อที่คนเข้าใจผิด เพราะ เลข 8 เป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนจีน ส่วนในประเทศไทย เลข 8 เป็น เลข แทน ราหู การใช้ลายเซ็นเลข 8 นั้นไม่ได้เหมาะกับทุกคน ควรดูความเหมาะสม ว่าควรใช้หรือไม่ อาชีพที่ไม่ความใช้คือ ครู พนักงานประจำทั่วไป ค้าขาย เป็นต้น

3.มีลายเซ็นนามสกุลไม่ดี ทำให้มีภาระ

เป็นความเชื่อที่ ไม่จริงอีกเช่นกัน
การเซ็นนามสกุล เป็นการ แสดงความมั่นใจ และภูมิใจในวงค์ตระกูล แสดงถึงความมั่นคง ในครอบครัว ธุรกิจครอบครัว กงสี และ ความรัก ชีวิตสมรส บริวาร
การเซ็นนามสกุลควรเซ็น ในช่วงอายุ 35ขึ้นไป แต่ที่ว่าเซ็นแล้วส่งผลเสีย นั้นเป็นความเชื่อที่ผิด

4.อักษรตัวแรกต้องใหญ่

เป็นความเชื่อที่ ต้องตีความอย่างระมัดระวัง
ขนาดใหญ่ คือ ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอักษรชื่อในลายเซ็นที่เหลือ แต่ไม่ได้หมายความว่า ลายเซ็นอักษรตัวแรก ต้องมีขนาดใหญ่เว่อๆ ลายเซ็นอักษรตัวแรก ที่ มีขนาดใหญ่ ผิดปกติ หมายถึง ความมั่นใจเกินกว่าปกติ การแสดงออกที่ มากจนเกินไป ส่งผลให้คน พากันไม่ชอบเราได้ดังนั้น ควรออกแบบให้มีขนาดพอดีค่ะ

 

5.ลายเซ็นที่มีขีดเส้นใต้ส่งผลให้แบกรับภาระ

เป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดกันอย่างมาก
เพราะ ขีดเส้นใต้ เป็น สัญลักษณ์ของความมั่นใจ และ เด็ดขาด มีฐานรองรับ และซัพพอรท์ มีความมั่นคง เป็นปึกแผ่น เส้นใต้เป็นลักษณะของธาตุดิน ธาตุดิน คือความอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง หนักแน่น ความเชื่อที่ว่า ขีดเส้นใต้คือการแบกรับปัญหาคือความเชื่อที่ไม่จริง

Chat Now