ลายเซ็นเสริมดวงการงาน ได้จริงหรือไม่อย่างไร?

การวิเคราะห์ลายเซ็น มีความสำคัญอย่างไรเมื่อต้องไปสมัครงาน

ลายเซ็นเสริมดวงการงาน ได้จริงหรือไม่?

เมื่อเราไปสมัครงานแล้วมีคู่แข่งมาสมัครในตำแหน่งเดียวกันมากหน้าหลายตา สิ่งที่จะทำให้คุณสร้างความโดดเด่นได้ตั้งแต่ยังไม่ทันพูด คือ การออกแบบลายเซ็นให้มีพลัง ใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป  เพราะลายเซ็นที่ออกแบบมาอย่างดี ย่อมสร้างความสนใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์เสมอ การวิเคราะห์ลายเซ็น จึงมีบทบาทในขั้นตอนการตัดสินใจรับใครเข้ามาทำงานในองค์กร จะดีกว่าไหมถ้าคุณเตรียมลายเซ็นที่ดีสำหรับใช้เซ็นลายเซ็นตอนไปสมัครงาน

การวิเคราะห์ลายเซ็นสามารถบ่งบอกอะไรได้บ้าง

  1. สามารถบ่งบอกพฤติกรรมนิสัยเฉพาะตัวของผู้เซ็นลายเซ็น
  2. การวิเคราะห์ลายเซ็นสามารถบ่งบอกถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
  3. การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
  4. การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว
  5. ความมีระเบียบมีวินัย
  6. ความเป็นผู้นำ
  7. และอื่นๆอีกมากมาย

การวิเคราะห์ลายเซ็น สามารถสะท้อนเปิดเผยถึงตัวตนเราที่ถูกปิดบังซ่อนเอาไว้

การวิเคราะห์ลายเซ็น กับการสมัครงาน

คุณอยากรู้ว่าจริงๆ แล้วผู้สมัครคิดอย่างไรและจะปฏิบัติงาน อย่างไรในองค์กร คุณอาจใช้คำถามที่ดีเยี่ยม แต่คำถามเหล่านั้น เผยธาตุแท้ของผู้สมัครหรือไม่ก็ได้ คุณคิดว่าแล้วมันควรเป็นอย่างไร สมมติว่าคุณเข้าไปนั่งในใจของ ผู้สมัครได้และพบว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร คุณก็อาจคิดว่า คุณทำได้ ดีกว่า ตัดสินใจง่ายขึ้น หรือคุณอาจจ้างหมอลายเซ็นมาดูว่าลายเซ็นดีไหมเพื่อค้นหาความจริง ทั้งหมดหรือคุณอาจใช้นามลิขิตซึ่งคือการวิเคราะห์ลายมือเขียน

การวิเคราะห์ลายเซ็นมีผลต่อการงานอย่างไร

การวิเคราะห์ลายเซ็น โดยนักวิเคราะห์ลายเซ็นที่มีความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ลายมือเขียนเป็นวิธีที่บริษัทในยุโรปใช้ใน กระบวนการสรรหาถึง 85% และในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายอีกต่อไปองค์กรกว่าสามพันแห่งเช่น จีอีฟอร์ดและ ซีไอเอ ใช้การวิเคราะห์ลายมือเขียน ก่อนการว่าจ้าง และมีการใช้วิธีนี้เพิ่มขึ้น เรื่อยๆการวิเคราะห์ลายมือเขียนใช้ กระดาษเพียงแผ่นเดียวที่มีตัวอย่าง ลายมือ ปกติมักเป็นการเขียนเรียง ความสั้นๆ ด้วยลายมือของผู้สมัครบนกระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์จากช่องว่าง วรรคตอน อักษรบางตัว แรงกดและจุดตรง อักษร เพื่ออ่านถึงบุคลิกภาพและอารมณ์ของแต่ละคน ลายเซ็นมีจุด , ลายเซ็นขีดเส้นใต้ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในส่วนของการวิเคราะห์ลายเซ็น

นักวิเคราะห์ลายเซ็นมีหน้าที่อะไร

นายจ้างนิยมใช้การวิเคราะห์ลายมือเขียนเพราะไม่ค่อยแพง ดำเนินการได้ง่าย และจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เป็นเครื่องมือการประเมิน บุคลิกภาพที่ผู้สมัครไม่ทราบว่า คำตอบของเขา ซึ่งก็คือ “ลายมือ” จะมีผลกระทบอะไร ผู้จัดการงาน ว่าจ้างได้รับผลพลอยได้จากการ วิเคราะห์ ตัวชี้วัด ที่สำคัญของ ความสำเร็จของงานและผลงาน รวมทั้งคุณลักษณะบางอย่าง อาทิ ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และ จุดสำคัญๆ เช่น แรงจูงใจ เป็นต้น ยังคงมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ การใช้การวิเคราะห์ลายเซ็นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพิจารณา ก่อนการจ้างงาน เนื่องจากยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า วิธีนี้เลือกสรรผู้ที่ ดีที่สุดได้ แต่นายจ้างหลายคนแย้งว่าผลที่ได้รับนั้น น่าเชื่อถือพอๆ กับ การทดสอบบุคลิกภาพ  มีโรงเรียนหลายแห่งในประเทศอาร์เจนตินาและอิตาลีที่ให้การ รับรองการวิเคราะห์ลายมือเขียนในระดับปริญญา นักวิเคราะห์ลายเซ็น เขียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการอบรมในหลักสูตรการเขียนโต้ตอบ และการสัมมนา ไม่มีใบรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในสาขานี้

การว่าจ้างนักวิเคราะห์ลายเซ็น

ลายเซ็นดี

ดังนั้น ผู้จัดการงานว่าจ้างต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือก นักวิเคราะห์ และหาคํารับรองจากนายจ้างหลายๆ รายที่เคยใช้บริการจาก บุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ในการทดสอบเพื่อว่าจ้างเป็นการฉลาดที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้การวิเคราะห์ ลายมือเขียนกับเครื่องมืออื่นๆ ในการคัดเลือก เช่น การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติและบุคคลอ้างอิง รวมทั้งการผ่านงาน โดยไม่ยึดติด กับการวิเคราะห์ลายมือเขียนเพียงอย่างเดียว ควรประเมินความสำเร็จ ของเครื่องมือนี้ เพื่อให้แน่ใจว่านี่เป็นผลการคัดเลือกที่น่าเชื่อถือ หรือ เป็นเพียงการดูลายมือของหมอดูหมอเดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Chat Now