วิเคราะห์ลายเซ็น คนดัง STANLEY HO เจ้าพ่อคาสิโนระดับโลก

 วิเคราะห์ลายเซ็น อาชีพสีเทาๆ

วันนี้อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับความรู้เรื่องลายเซ็นที่ไม่ค่อยมีใครทราบ และอาจารย์คิดว่า มีความน่าสนใจจึงอยากแชร์เป็นความรู้ ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักออกแบบและศึกษาด้านศาสตร์ลายเซ็น ได้มีโอกาสออกแบบให้ลูกศิษย์มากมาย​ หลากหลายอาชีพ แต่ที่น่าสนใจคือ อาชีพ หรือ ธุรกิจสีเทา ต่างๆ  วันนี้จึงหยิบยกเอาหลักการในการออกแบบลายเซ็นสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจสีเทา

วิเคราะห์ลายเซ็น สำหรับผู้ที่ทำกิจการสีเทาๆ

ลายเซ็นสามารถมีเลข 8 ในลายเซ็นได้ แต่ไม่ควรนำมาขึ้นต้นชื่อลายเซ็น ควร ออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งท้ายสุดในลายเซ็น และ อย่ามีมากกว่า 1 ควรมีเลข 8 เพียงตัวเดียวเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบลายเซ็นที่มีอาชีพแบบนี้ คือ ต้องออกแบบให้บางส่วนของลายเซ็นลากลงมาในโซนล่าง ลายเซ็นจะมีสามโซน คือ กลาง บน ล่าง โซนกลางก็เหมือนเวลาเราเขียนตัวหนังสือปกติ ส่วนบน คือ ความยาวเส้นตัวหนังสือที่สูงกว่าตัวอักษรปกติ เช่นสระโอ สระอิ จะอยู่เหนือขึ้นไปบนตัวหนังสือ ส่วนโซนล่าง คือ ตัวอักษรหรือเส้นสายลายเซ็นที่ลากลงต่ำกว่าตัวอักษรในโซนกลาง เช่น สระอุ ตัว ฏฎ ฤ การออกแบบลายเซ็นอาชีพสีเทาๆ จึงควรมีส่วนนึงของลายเซ็นที่ออกแบบลงมาในโซนล่าง และ ขีดเส้นตรงใต้ลายเซ็นโซนกลาง เหมือนเวลาเราเซ็นชื่อ ปกติแล้วขีดเส้นใต้  เราจะเห็นว่ามีบางส่วนในลายเซ็นที่อยู่ในโซนล่างลงมาใต้เส้นขีดของลายเซ็น เปรียบเหมือนการปกปิด ปิดบังซ่อนเร้น ความลับ ความเป็นส่วนตัว  เหมาะกับ อาชีพที่ออกไปในทางสีเทา หรือ ไม่เปิดเผย

ทั้งนี้ทั้งนั้น การออกแบบลายเซ็นยังมีหลักเกณฑ์องค์ประกอบสำคัญอีกหลายอย่าง เมื่อได้อ่านหลักการเคล็ดลับวิชาที่อาจารย์แชร์ไว้นี้ ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำไปใช้ออกแบบลายเซ็นด้วยตัวเองได้เลยทันที เพราะนี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนนึงเท่านั้น ที่นำมาใช้ ในการออกแบบ

 

ตัวอย่างลายเซ็นที่นำมาประกอบ

ลายเซ็นในภาพตัวอย่าง คือ ลายเซ็น ของ Stanley ho เจ้าพ่อคาสิโนระดับโลก ที่โด่งดังคือคาสิโนในมาเก๊าที่นักท่องเที่ยวแห่กันไปเสี่ยงโชค

วิเคราะห์ลายเซ็น

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ 

E-mail: signaturebysarisorn@gmail.com

Facebook Fanpage: ออกแบบลายเซ็น มงคล Signature by Sarisorn

Instagram: https://www.instagram.com/signature_by_sarisorn

Tiktok: https://www.tiktok.com/@luckysignaturethai

Pinterest: https://www.pinterest.com/signaturenamedesign

Line Official Account: @sign8787

Chat Now