ลายเซ็นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง นำหน้าคู่แข่งด้วยลายเซ็น

ลายเซ็นดี ทำให้เราก้าวนำคนอื่นอย่างไรเมื่อเราไปสมัครงาน แล้ว มีคู่แข่งมาสมัครในลายที่ดีสร้างความโดดเด่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มพู

admin

7 พฤศจิกายน 2021
1 2
Chat Now