ออกแบบลายเซ็นภาษาไทย ลายเซ็น อ อ่าง ที่ดีควรออกแบบอย่างไร ?

ลายเซ็น อ เป็นอักษรที่คนไทยนิยมตั้งเป็นอักษรตัวแรกของชื่อ เช่น อรอนงค์ อธิพงค์ อดิศร อัคพล อัมพิกา ในบทความนี้ อาจารย์จะขอยกตัวอย่าง ลักษณะลายเซ็น อ 5 ประเภท ที่ไม่ควรเซ็น ว่ามีผลเสียอย่างไรหากเซ็นลายเซ็นแบบนี้ ช่วงท้ายของบทความจะมีวิธีการออกแบบลายเซ็น อ ให้ถูกต้องตามหลักการลายเซ็นมงคล

signaturebysarisorn

21 มีนาคม 2022

admin

30 พฤศจิกายน 2021

เซ็นลายเซ็น ผิดชีวิตเปลี่ยน ลายเซ็นแบบไหนไม่ควรใช้ ฟัง!!

เซ็นลายเซ็น มาทั้งชีวิตเคยสังเกตุดูกันบ้างหรือไม่ ว่าตลอดเวลาที่ใช้ลายเซ็นที่ใช้อยู่ เซ็นลายเซ็นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ชีวิตดีขึ้นไหม

admin

5 พฤศจิกายน 2021
Chat Now